Tuesday, February 26, 2013MENGHORMATI KEDUDUKAN SABAH DAN  SARAWAK DI DALAM PERSEKUTUAN

Pakatan Rakyat mengulangi iltizam untuk mempertahankan hak Sabah dan Sarawak di  dalam rangka Perlembagaan Persekutuan seperti yang terkandung di dalam Deklarasi Kuching, seperti berikut:


Kerjasama bersekutu
Memulihara intipati Perjanjian Malaysia dan memperkasakan kedudukan Sabah dan Sarawak setanding dengan Semenanjung Malaysia dengan mengembalikan autonomi Sabah dan Sarawak mengikut lunas Perlembagaan Persekutuan

Perwakilan yang adil
Mempertingkatkan integrasi nasional di  antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung  Malaysia melalui penggemblengan tenaga dan  perkongsian kuasa secara adil yang menjunjung  semangat Perjanjian Malaysia.

Kewarganegaraan
Melaksanakan pembersihan senarai kerakyatan dan daftar pengundi di seluruh negara khususnya di Sabah dan Sarawak, dengan mengiktiraf hak penduduk yang mencukupi syarat untuk menerima kerakyatan dan membanteras gejala pemberian kad pengenalan/kerakyatan palsu yang bermotif politik sempit

Pengiktirafan hak ke atas Tanah Adat
Menghormati dan mengiktiraf hak anak watan ke atas tanah adat sepertimana yang tertakluk dan termaktub dalam Undang-undang Negeri Sabah dan Sarawak dengan menubuhkan Suruhanjaya Tanah untuk menyiasat, menyelesaikan pertikaian, memperbaharui, menyelidik dan memulihkan Hak Adat Peribumi ke atas pemilikan Tanah Adat.

Kecekapan dan kemandirian Sarawak dan Sabah
Kami akan mengiktiraf perlantikan rakyat Sarawak dan Sabah untuk memimpin dan memegang jawatan di Jabatan Kerajaan di negeri masingmasing, dikuatkuasakan oleh Setiausahasetiausaha kerajaan kedua-dua negeri dan memberikan keutamaan kepada rakyat Sarawak dan Sabah di peringkat Kerajaan Persekutuan
untuk menjalankan tugas di negeri masing -masing.

Keadilan dalam isu minyak
Kami akan menaikkan bayaran royalti ke atas  petroleum dan sumber sumber hidrokarbon
kepada Sarawak dan Sabah dari 5% ke 20%.


Pembangunan sekata
Kami akan membawa tahap kemajuan  infrastruktur di Sarawak dan Sabah setanding  dengan perkembangan di Semenanjung  Malaysia.

0 ulasan :