Monday, October 3, 2011


Saya amat menyedari bahawa keterlibatan PAGISA dalam ruang lingkup budaya dan kelangsungan sosial suku Iranun cukup besar dan amt bertenaga. Beberapa aktiviti PAGISA termasuk soal santunan kepada golongan marhein di Sabah dan penyatuan kepada beberapa NGO lain yang dilandaskan kepada Islam juga satu strategi yang ampuh. Sehingga itu PAGISA berdiri seadanya,walaupun cabaran besar sentiasa melanda melibatkan soal dana, kewangan dan peruntukan masa bagi pemimpin PAGISA. Itu kita maklumi sedari awal lagi.

Sudah menjadi lumarh manusia, bila berlaku perubahan dan peningkatan imej baik perseorangan atau berkumpulan , ia menjadi perhatian. Sama ada perhatian oleh orang luar dari ruang sedia ada atau pun perhatian yang datangnya dari dalam ruang yang lompang. PAGISA tidak terkecuali dari mengalaminya.

Membaca artikel setiausaha PAGISA "Harapan Besar terhadapPagisa satu cabaran baru" yang dipostkan dalam blog rasmi MGO Iranun itu ,Lihat pagisa.blogspot.com saya menjadi terlalu pesimis. Kerana atas beberapa keadaan yang pada hemat saya yang saya kongsikan dengan beberapa orang rakan graduan Iranun lain sebagai agak longgar dan boleh diperdebatkan.

Blog kelapa mawar memaparkan bagaimana perlunya PAGISA lebih terbuka. Soal aktiviti dan pelbagai recam program dirancang begitu baik dan sistematik. Tapi mungkin ada benarnya pertanyaan ini. Apakah aktiviti PAGISA telah memberikan kesan besar kepada masyarakat Iranun? atau aktiviti itu hanya memberikan kesan kepada pimpinan PAGISA?

Soal kedua, kita juga mengemukakan soal keterbukaan keahlian PAGISA. Dalam konteks ini, kita mencadangkan supaya PAGISA mengadakan satu program bergerak untuk menghimpunkan ratusan graduan Iranun di Sabah dan di Kota Belud amnya. Tidak lagi perlu menunggu graduan datang dan menghubungi s/u Pagisa untuk memohon keahlian. Soal komited atau tidak bukan pada hemat kita menjadi persoalannya tetapi PAGISA harus bersedia menjadi payung kepada ratusan anak graduan Iranun yang masih bertaburan. Baik yang sudah berkerjaya atau masih berpengangguran.

Sebab itu artikel ini mungkin panas kerana menggesa PAGISA keluar dari kepompong lama dan mengecapi dunia baru yang tanpa sempadan jarak dan waktu. Pencarian ahli PAGISA ini sangat mendesak bagi saya kerana ia membersihkan PAGISA dari tanggapan negatif bahawa PAGISA adalah milik secara inklusif oleh kelompok tertentu sahaja.

PAGISA harus menongkah arus dari segi penambah keahlian dan tidak bergantung kepada ahli sedia ada yang barangkali jauh lebih monoriti dari bilangan graduan Iranun di luar sana. Kepimpinan dan pendekatan perlu dirubah. sesuai dengan tuntutan masa dan ketika. Saya secara telusnya tidak nampak apakah faedahnya PAGISA berada pada takuk lama dengan tidak menambahkan keahlian secara agresif? Dengan menunggu orang datang dan mengisi borang keahlian akan membantutkan perancangan dan kecergasan PAGISA? Berapa lama abadnya harus PAGISA menunggu untuk mengumpulkan graduan Iranun yang bergentayangan ini? Apakah 10 dan 20 tahun lagi?

Mohon kepada pimpinan PAGISA supaya satu bentuk perbincangan diperingkat pimpinan teratas untuk mengusulkan harus bagaimana menambah ahli PAGISA ini.

1 ulasan :

Milus bin Hj. Abd. Wahad said...

Insya Allah...apabila tiba masanya pagisa akan jadi kupu-kupu atau rama-rama juga...setakat ini masih lagi kepompong...tunggu dewasa bah...amiiin..