Thursday, October 13, 2011


Rakyat Kota belud seharusnya memanjatkan kesyukuran ke hadrat ilahi dan melahirkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada MP Kota belud, Datuk Rahman Dahlan yang telah menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam menyelesaikan dan mencari jalan mengatasi masalah bekalan air bersih di daerah Kota Belud. Dengan kesungguhan dan bantuan dari agensi kerajaan yang lain terutama kementerian Pembangunan Luar bandar dan Wilayah di mana Datuk Shafie Apdal selaku menterinya serta kesungguhan kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Musa Aman, akhirnya bekalan air bersih yang menjadi idaman setiap anak watan Kota belud akan dapat diatasi sedikit masa lagi.

Sebagai projek yang disifatkan oleh Datuk Rahman sebagai 'dekat dihati', masalah itu akan dapat diatasi dalam waktu terdekat. Seperti yang dipaparkan oleh ahli parlimen itu dalam bognya menyatakan bahawa status terkini bekalan air bersih di Kota belud ialah 'sedang' berjalan dijangka Rakyat Kota Belud yang dibelenggu masalah bekalan air bersih sekian lama akan tersenyum apabila projek menanam dan menyambung paip di sekitar perkampungan seperti yang dinyatakan oleh Rahman Dahlan akan siap sepenuhnya kelak menjelang 31 disember 2012.

Permintaan bekalan air bersih di Kota Belud telah menjangkau pada kadar 33 juta liter sehari manakala keupayaan pengeluaran sebanyak 35 juta liter sehari.Keperluan bekalan air luar bandar menurut Rahman Dahlan dapat dibahagikan kepada dua zon iaitu perkampungan yang menggunakan dan mendapatkan air secara alternatif seperti air hujan, telaga, dan paip tiub. perkampungan yang tersenarai ialah sebanyak 27 perkampungan iaitu :

1. Kg Tamau
2. Kg Kuala abai seberang
3. Kg labuan ulu
4.Kg Ambong
5. Kg kelawat pangi
6.Kg kelawat pompod
7. Kg Mandap
8. Kg Kinasaraban
9. Kg Kelawat sawah
10. Kg.Kesapang Ulu
11. Kg Tawadakan
12.kg kawang-kawang
13. Kg rampayan Ulu
14. Kg Rampayan laut
15. Kg Pandasan
16. Kg timbang menggaris
17.kg Rosok
18. Kg Bengkahak
19. kg bahab
20. Kg Taginambur seberang
21. kg Gaur
22. Kg Bokilong
23. Kg nanamun
24. Kg Dudar
25.kg Merbau
26. Kg taburan
27 kg sarang.

Manakala Zon perkampungan yang kedua ialah perkampungan yang mempunyai paip air tetapi menghadapi masalah bekalan air bersih. perkampungan yang dikenalpasti iaitu:

1. Kg.Wakaf
2. Kg. Timbang dayang
3. Kg. Kuala abai
4. Kg Kota peladok
5. Kg Labuan
6.Kg jawi-jawi taun gusi
7.kg Pusat Khidmat negara
8. Kg Pantai emas
9. Kg suang punggur
10. Kg Kondis

0 ulasan :